Mer boende på Rönnskär?

STF-vandrarhemmet på Rönnskär, Söderhamn, kan få ett annex. Kommunen, som äger och driver vandrarhemmet, funderar på att rusta upp fyrmästarbostaden och därmed utöka vandrarhemmet.

Söderhamns kust- och skärgårdsförening berättar om planerna i senaste numret av medlemsbladet Bränningen (nummer 3, 2014). Tidskriften innehåller också artiklar om Svartsundsrännan, vars restaurering tog form för tio år sedan, förlisningen av Alf av Blidö utanför Bålsön, Hudiksvall, och Österdagarna i Söderhamn 2014.

Söderhamns kust- och skärgårdsförening är enda skärgårdsförening i Hälsingland och Gävleborg. Den startade som en proteströrelse mot Söderhamns förslag till kustplan. Föreningen föddes som proteströrelse i början av 1982 men blev snart en hembygdsrörelse, som också är en intresseförening för kusten och skärgården. I den senare funktionen ingår föreningen också, som enda förening från Gävleborgs län, i Skärgårdarnas riksförbund.

Föreningen har genomfört flera stora projekt, varav de två största är renoveringen av Svartsundsrännan 2007, kanalen mellan Skatön och fastlandet på norra sidan av Söderhamnsfjärden, och iordningställandet av ett museum i Söderhamns fiskarstad, Fiskaremuseet Gäddan med två hus och uthus på Hambreusgatan.

Jörgen Bengtson