Inga fler fiskebegränsningar

Hälsingekusten och Gästrikekusten slipper ytterligare reglering av fisket i sina marina Natura 2000-områden. I andra län är det dock aktuellt att skärpa villkoren i 30 marina reservat, föreslår Havs- och vattenmyndigheten (HAV) i en rapport till regeringen.

6,3 procent av Sveriges havsareal är marina skyddsområden. Dessa är drygt 300 till antalet och består av den marina nationalparken Kosterhavet och Natura 2000-områden med marina livsmiljöer. Staten har ansvar för att sätta upp bevarandemål för dessa områden, för att säkerställa den biologiska mångfalden.

HAV kräver här ytterligare åtgärder av regeringen.

– Vi bedömer att det i ett första steg är aktuellt att reglera fisket ytterligare i 30 av Sveriges drygt 300 marina skyddade områden. Av dessa ligger sex områden utanför trålgränsen, vilket kräver en process med de länder som har rätt att fiska i området samt med EU-kommissionen, säger Lena Tingström, utredare på HAV, i ett pressmeddelande i dag.

Marint områdesskydd är en viktig del i arbetet med att nå flera miljömål, särskilt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Ett rikt växt och djurliv”. Olika EU-direktiv och internationella konventioner ställer också krav på Sverige, som gör att en skärpning är nödvändig.

Nio län – Blekinge, Halland, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Östergötland och Södermanland – får räkna med ytterligare reglering att yrkes- eller fritidsfisket i 24 marina reservat. Till detta kommer ytterligare sex områden utanför trålgränsen.

– HAV:s ambition är att införa nödvändiga bestämmelser för att nå bevarandemålen i dessa områden under 2015, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Fem län – Gotland, Gävleborg, Kalmar, Norrbotten och Uppsala – slipper ytterligare inskränkningar i fisket i sina marina skyddsområden.

Jörgen Bengtson