Svensk båtflagga?

Finland och Norge har speciella båtflaggor. Nu kräver riksagsledamoten Edward Riedl (M) att också Sverige inför en båtflagga.

– I Sverige har sedan 1500-talet en tvåuddad eller tretungad variant av flaggan använts som ”fältflagga till sjöss” och under 1800-talet användes den flitigt också bland privata båtägare. Den tvåuddade varianten förekommer också idag på svenska fritidsbåtar något som egentligen strider mot gällande flagglag, skriver motionären.

Han vill att den gällande lagen om Sveriges flagga, som har sina rötter i unionsupplösningen med Norge 1905, får en ny lydelse, som gör att även Sverige får en särskild båtflagga.

I flera av Sveriges grannländer, exempelvis i Finland och Danmark, har man moderniserat flagglagstiftningen. Där finns en lagreglerad möjlighet att använda en särskild flagga till sjöss.

– Det vore rimligt om också Sverige såg över möjligheten till att uppdatera lagen om Sveriges Flagga, så att också svenska fritidsbåtsägare får en sådan möjlighet. Den situation som råder i dag, när många båtägare flaggar på ett sätt som strider mot lagen, kan inte anses vara önskvärd för någon, skriver Edward Riedl.

Han efterlyser en moderniserad lag, som skulle ”kunna verka för att skapa en harmoni på detta område mellan den gällande lagstiftningen och det allmänna rättsmedvetandet”.

Jörgen Bengtson