Projekt för mindre gifter i fisk

Går det att minska dioxin, PCB och andra miljögifter i lax, strömming och annan fet fisk genom beredning av fisken?

Den frågan ska ett nytt projekt försöka ge svar på. Fiskare på Norrlandskusten startar ett ettårigt projekt kallat ”Optimera utnyttjande av beredda produkter av lax och strömming från Bottniska viken”. Studier visar att dioxiner och vissa kemiska föreningar som furan minskar i fet fisk efter beredning.

I projektet ska man genom provtagning på fiske före och efter beredning se om man kan minimera föroreningar i Östersjöfiskprodukter.

En annan förhoppning med projektet är att ”återuppbygga förtroendet mellan livsmedelsmyndigheter och fiskenäring […] och att tillhandahålla korrekt information till konsumenter om risker och nytta med att äta beredda produkter av lax och strömming fångade längs Norrlandskusten”.

Tre yrkesfiskare ingår i projektets styrgrupp. En av dem är Carl-Åke Wallin, Rönnskär, Jättendal, skriver Hudiksvalls Tidning i dag.

Projektets totalkostnad är 640 000 kronor.

Jörgen Bengtson