Än större svensk öbibel

Varje svensk ö med bofast befolkning i dag eller under 1900-talet – däribland elva öar i Hälsinglands skärgård – är kartlagd i boken ”Sveriges öar”. Öbibeln har kommit i ny upplaga, den tredje i ordningen sedan första utgåvan 2005. På 687 sidor presenterar författaren Anders Källgård öar i svenska hav, insjöar och andra vattendrag.

Hälsingland har inte så många öar i boken, men bidrar med en ö som fått helårsbebodd befolkning (Stora Loppskär, Söderhamn) efter 2005. Totalt finns åtta befolkade öar med: Vattharet, Lilla Loppskär (Lilla Lappskär), Stora Loppskär (Stora Lappskär) och Enskär i Söderhamns kommun samt Bålsön i Hudiksvalls kommun. Ytterligare tre öar finns med i listan över ”övergivna öar”: Storjungfrun, Agön och Gran, Hälsinglands tre klassiska fyrplatser.

Ett kuriosum är att sedan ”Sveriges öar” trycktes 2013 har två hälsingar blivit bofasta på en ö i Stockholms skärgård, Aseem Svedberg och Arunima Rosenblad på Krokholmen, Värmdö kommun.

Sveriges öar_omslag

Verket behandlar öar utan fast landförbindelse, som är eller sedan år 1900 varit befolkade. Det gör att tre öar, som fått bro sedan 2005, förlorar sin plats i ”Sveriges öar”. Ytterligare 50 öar har förlorat sin bofasta befolkning, vilket klassar dem som ”övergivna öar”. Å andra sidan har 13 tidigare övergivna öar fått helårsbebodd befolkning och 14 öar, som varit obebodda sedan 1900 eller aldrig haft bofast befolkning, har fått helårsbefolkning. Till detta kommer korrigeringar från inventeringen 2005.

 

Sammantaget gör det att Sverige helårsbebodda öar har minskat med 24 stycken, från 416 år 2005 till 392 år 2012. Antalet övergivna öar har ökat från 841 (2005) till 872 (2012). Sveriges öbefolkning har minskat från 89 614 (2005) in till 88 245 (2012), men då står Gotland ensamt för två tredjedelar av folkmängden. Därmed blir Anders Källgårds metodiska genomgång också en genomlysning av svensk glesbygds- och landsbygdspolitik ur ett öperspektiv.

Boken är indelad i tio geografiskt avgränsade områden, var och en försedd med en fyllig ”introduktion med strandhugg”. Hälsinglands öar ingår i kapitlet ”Södra Bottenhavets öar”, som omfattar Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

Öar med bofast befolkning är alla presenterade med karta, kort historik och samlade uppgifter om befolkningsutveckling, yta, historia, natur, djurliv med mera. ”Övergivna öar” är mer rapsodiskt presenterade. Boken är rikt illustrerad av Johnny GR Ahlborg och utgiven på Carlsson Bokförlag.

Anders Källgård är en enpersonersencyklopedi över öar i allmänhet och svenska öar i synnerhet. Han är verkligen en fantastisk öälskare, eller nesofil som han hoppas introducera som nytt ord i svenska, efter det grekiska ordet för ö, ”nesos”. Praktverket om öar lever inte bara i tryckt form, utan också på webben www.insula.se.

Det finns inget annat att göra än att hylla Anders Källgårds fantastiska arbete. Vi hittar inga fel, avgränsningarna är rimliga, uppdateringarna är minutiösa. Enda att önska skulle vara att ”övergivna öar” fick samma metodiska genomgång som bofasta öar, men då skulle verket svälla i omfång och pris på ett sätt som vore svårhanterligt.

Jörgen Bengtson