Äntligen, riktig hamn i Skärså

Skärsås problem med hamn går mot en upplösning: Söderhamns kommun vill satsa 900 000 kronor på en riktig hamn i fiskeläget.

Skärså är i akut behov av ny kaj och brygga. I dag ansvarar Skärså samfällighetsförening för gästhamnen. År 2012 slog föreningen larm om att bryggan var i så dåligt skick att föreningen måste stänga den. Redan sommaren 2011 stod en stängning för dörren. Då hjälpte dock kommunen till att reparera bryggan.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden (KUS) i Söderhamn begär pengar av kommunstyrelsen för att kunna rusta upp kajen och bygga en brygga i Skärså gästhamn. KUS vill satsa 650 000 kronor på att renovera kajen vid gästbryggan och 250 000 kronor på att bygga en brygga.

Efter larmet 2012 fick föreningen ett mindre kommunalt bidrag för att reparera bryggan, men grundproblemet kvarstår.

Satsningen på kaj- och bryggupprustning gynnar naturligtvis Skärsås stora dragplåster, Albertina, som också kommer att få betala sin beskärda del av kajkakan!

– Albertina kommer att åtgärda deras del av kajen, det övriga tar kommunen ansvar för, säger Ingmar Olofsson, Söderhamns kommun, i dagens Söderhamns-Kuriren.

Jörgen Bengtson