Vitörarna – nyhet på webben

Vitörarna är – jämte Gran – Nordanstigs två naturreservat på skärgårdsöar. Nu finns en artikel om Vitörarna på Långvind.com under fliken ”Turist” och ”Hälsingekustens öar”.

Virörarna är, som namnet skvallrar om, två öar: Norrön och Sörön. Till dessa kommer ett antal skär. Tillsammans är Vitörarna en liten arkipelag på 51 hektar, fem kilometer sydöst om Sörfjärden, Gnarp. Sockengränsen skär rakt igenom sundet som delar öarna: Norrön hör till Gnarp och Sörön till Jättendal.

Norrön har haft fiskeläge. Mitt på ön ligger Gammelhamnen med fornlämningar, som påminner om det.

På öns nordöstra del ligger det moderna fiskeläget, Örhamnen, i dag bestående av fritidshus.

Båda öarna är starkt präglade av sitt utsatta läge, med hav, vågor och vind som satt sin prägel på öarna. Norrskär har mer av vegetation än Sörskär. Dominerande fauna är häckfåglar, som framför allt finns på Sörskär. Sörskär är också fågelreservat, där det är förbjudet att stiga i land eller komma närmare än 100 meter den 15 april–31 juli.

Jörgen Bengtson