Havsvindkraft bra för djur

Havsbaserade vindkraftverk är bra för sälar och andra marina däggdjur, som får kraftig tillväxt i skydd av verken, visar en studie publicerad i tidskriften Current Biology.

Kraftverkens fundament gör att det bildas artificiella rev för marint liv. Alger, musslor och koraller växer på dessa rev. Det gynnar fiskar, som i sin tur blir föda för de marina däggdjuren, enligt studien i Current Biology. Dessutom får djur som tar sin tillflykt till vindkraftsfundamenten skydd från fisket.

Forskare från från Saint Andrewsuniversitetet, Skottland, har följt GPS-märkta nederländska och brittiska sälar. Det visade sig att några av sälarna hade för vana att bege sig till kraftverksparken Sheringham Shoal.

– Fiskebåtar kan inte riktigt åka in mellan vindturbinerna, så det blir ganska snabbt ett område där fiskar kan föröka sig. Det finns en del bevis för det, säger professor Judith Wolf, föreståndare för brittiska National Oceanography Center i Liverpool, till Sveriges Radios vetenskapsredaktion (20 januari 2015).

Hon vill dock inte uttala sig för om det är positivt eller negativt för fauna och flora med havsbaserad vindkraft. Vindkraftsparkerna har en rad andra effekter på ekosystemen, vilket gör att Judith Wolf aktar sig för att värdera havsvindkraftens totala effekt.

Jörgen Bengtson