Bäckbottnar restaurerade

Enångersån, Delångersån, Långvinds ström (Åtjärnsbäcken) och Stråsjöbäcken är nu restaurerade för att fisk åter ska kunna vandra fritt och leka i vattendragen.

Arbetet med att restaurera dessa fyra havsmynnande vattendrag i Hudiksvalls kommun har pågått i flera år.

– För att gynna den naturligaRIMG0107 reproduktionen av framförallt öring, har vi nu restaurerat lekbottnar genom att befintligt leksubstrat sållats fram och samlats i lämpliga bäddar för lek, säger projektledaren Johan Andreasson till www.hudiksvall.se.

Förutom öring har flera andra fiskar dragit nytta av restaureringen: flodnejonöga och delvis även flodpärlmussla, gädda, abborre och vitfisk.

– Arbetet har utförts enligt den vedertagna Hartijokkimetoden som är en ekologisk restaurering av vattendrag där man arbetar med speciella arbetsredskap och verktyg. Vi har lagt till lämpligt leksubstrat manuellt eller med maskin på några ställen där det tidigare saknats, säger Johan Andreasson.

Fiskeprojektet har gjort en noggrann inventering i Delångersån. I höstat kunde man se 41 lekgropar efter öring. Endast en av dessa lekgropar var över orörd botten; övriga 40 låg på lekbottnar som projektet skapat.

– Det ger ju tydliga signaler om att projektet har lyckats med att skapa bottnar med rätt förhållande som verkligen används, säger Johan Andreasson till www.hudiksvall.se.

Jörgen Bengtson