Arizonas miljöbrott prövas

Hudiksvalls tingsrätt friade Arizona Chemical i Söderhamn för miljöbrott. Nu tar hovrätten upp frågan om utsläppet av 800 000 liter råtallolja i Söderhamns skärgård julhelgen 2011.

UnknownTingsrätten ansåg att bevisen inte visade att bolaget skulle ha agerat oaktsamt. Utsläppet var en olyckshände, där det inte går att utkräva ett straffrättsligt ansvar.

Åklagaren höll inte med, utan överklagade domen från den 31 oktober 2014 till Hovrätten för Nedre Norrland. Hovrätten har nu beslutat om prövningstillstånd, det vill säga att ärenden blir föremål för ny behandling i högre domstol.

– Det är en extraordinär händelse som har drabbat en stor mängd människor. Skuldfrågan är långtifrån solklar, säger Christer B Jarlås, kammaråklagare vid riksenheten för miljömål, till Söderhamns-Kuriren i dag.

Miljöåklagare sade reda efter domen i tingsrätten, att han inte tyckte att den tagit hänsyn till att företaget lämnat oriktiga uppgifter om råtalloljans egenskaper.

– Utifrån att företaget påstod att den produkt man skulle förvara var trögflytande och lättsanerad och därmed underförstått inte innebar några stora risker för miljön. Hade man vetat att den var så lättrinnande och så svårsanerad som den var hade man nog ställt helt andra krav på företaget, sade han då till Radio Gävleborg (31 oktober 2014).

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Arizona Chemicals oljeutsläpp och dess efterverkningar: Arizona friad för oljeutsläpp, Rättegång mot Arizona, Rekordkrav för oljeutsläpp, Bottensanering uppskjuten, Mer råtallolja kvarFortsatt oljesaneringTallolja mest problem för TallskärOljesanering även 2014Arizona bygger nyttSanering tar än mer tidSaneringen tar mer tidAnnan typ av cistern i dagOljesanering tar två årNya tag i oljesaneringNytt oljeutsläpp i SandarneUtdragen oljesaneringRåtallolja bestående problemRåtalloljan fortsatt problemTvåhundra fågelhjälpare redoDyr och sen oljesaneringOljesanering med problemVar finns råtalloljan? och Storm- och oljekaos på kusten.

Jörgen Bengtson