Gävle vinner öligan

Gävle kommun har – säkert förvånande för många – flest havsöar på Jungfrukusten, 1 768 öar. Efter Gävle följer Söderhamn med 1 216, Hudiksvall med 1 073 och Nordanstig med 192 öar i Östersjön.

Grannkommunen i norr, Sundsvall, har 437 havsöar.

Antalet havsöar på södra Norrlandskusten – från Sundsvall till Gävle – har ökat mellan Statistiska centralbyråns (SCB:s) mätning 2001 och 2013.

Bakgrunden till de nya öarna är en ny definition på ö.

SCB definierade inför kartläggningen 2013 öar på ett nytt sätt. Öar är landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta från 2012 i skala 1:10 000. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar, till exempel pirar och öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. En annan nyhet är att öar kan vara så små som nio kvadratmeter stora.

För Sveriges mesta ökommun, Norrtälje, betyder det att antalet havsöar i ett nafs har ökat med drygt 2 000 till 12 533.

Jörgen Bengtson