HAV för bättre hav

Minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande arter, öka skydd för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske.

Havs- och vattenmyndigheten, HAV, föreslår dessa och andra åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön.

– De flesta av dessa åtgärder ger effekt först på lång sikt. Vi kommer inte att nå målet om god miljöstatus 2020, men vi bedömer att åtgärdsprogrammet kommer att medföra betydande förbättringar av havsmiljön, säger Marie Berghult, chef för havs- och vattenmiljöenheten på HAV, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till HAV:s åtgärdskatalog är Europeiska Unionens (EU:s) havsmiljödirektiv. Det säger att EU:s hav ska ha en god miljöstatus år 2020. EU:s medlemsländerna har lovat att omsätta direktivet i praktisk politik på hemmaplan.

Sveriges_havsmiljo

År 2012 presenterade HAV en rapport, som visade att inget av Sveriges havsområden når god miljöstatus 2020. Nu kommer förslag på åtgärder, som på lång sikt kan förverkliga EU:s havsmiljödirektiv, till en kostnad av cirka fyra miljarder kronor.

HAV föreslår 33 åtgärder inom områdena främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden samt restaurering.

Konkret kan det handla om sätt att kontrollera eller bekämpa främmande, invasiva arter, att införa nya fredningsområden för fisk i kustområden och att stödja projekt inom vattenbruket som minskar näringsbelastningen.

– Vår konsekvensanalys visar att åtgärdsprogrammet är en väldigt bra investering. Sammantaget visar flera studier att ökade ekosystemtjänster från ett friskt hav är värda cirka 200 miljarder kronor under de kommande fem åren i ökade nyttor. Exempel på sådana nyttor är ökat fiske och bättre möjlighet till rekreation, säger Ylva Engwall, utredare på HAV:s havs- och vattenmiljöenhet, i ett pressmeddelande.

HAV:s förslag har nu gått ut på remiss.

Jörgen Bengtson
Foto: Maja Kristin Nylander, Havs- och vattenmyndigheten