Minskad sjöräddning 2014

Sjöräddningsinsatserna minskade 2014 till 885 insatser jämför med 950 året före. Samtidigt ökade antalet förebyggande utryckningar, det vill säga insatser för incidenter eller tillbud till sjöss, där det inte varit fara för människoliv.

Av de 885 insatserna under 2014 gällde 616 fritidsbåtar mot 675 år 2013.

Vanligaste larmorsaken bland fritidsbåtar var maskin- eller propellerhaveri (146), följt av grundstötning (125). Liksom tidigare är antalet larm flest under juli. Under juli 2014 ledde 205 larm från fritidsbåtar till insats, en minskning från 238 samma månad året före. Sannolikt beror minskningen på att juli till stor del hade stabilt högtrycksväder, vilket kan vara gynnsamt ur sjöräddningssynpunkt.

För att man ska klassa en incident på sjön som statlig sjöräddningstjänst, måste det föreligga konstaterad fara för liv. Många incidenter med fritidsbåtar, till exempel grundstötningar med bara materiella skador, syns därför inte i sjöräddningsstatistiken.

– Det är viktigt att planera innan man ger sig ut på sjön. Gör en färdplan, meddela någon i land om dina planer och håll koll på vädret. Stanna hemma om det till exempel ska bli åska och regn. Är du redan till sjöss kan du söka lä eller närmaste hamn och använd alltid flytväst, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i ett uttalande.

images-1

Den svenska modellen för sjöräddning bygger på samverkan mellan myndigheter, organisationer och stater. Sjöfartsverket leder och ansvarar för sjöräddningen. I insatserna använder staten alla tillgängliga resurser. Till detta kommer insatserna från ideella Sjöräddningssällskapet, som faktiskt är viktigare än de statliga insatserna. Under 2014 deltog Sjöräddningssällskapet i 587 av insatserna.

– Sjöräddningssällskapet är den största aktören inom svensk sjöräddning, och vi är stolta över att kunna bidra till den svenska modellen som fungerar väldigt väl. Eftersom vi inte har några statliga bidrag, bygger hela verksamheten på medlemskap, donationer och ideella insatser, säger Emma Forseth på Sjöräddningssällskapet i ett uttalande.

Jörgen Bengtson
Foto: Sjöräddningssällskapet