Strandsatt.se i Hälsingland?

Webbplatsen www.strandsatt.se är en digital mötesplats för öbor och turister i Stockholms skärgård. Hälsingekusten saknar motsvarande

funktion, något som flera Hälsingekusten.se pratat med efterlyser.

Strandsatt.se erbjuder kostnadsfritt – man behöver bara registrera sig som medlem – tjänster och funktioner som
• skjutsa och bli skjutsad
• köpa, sälja, hyra och hyra ut
• få hjälp och byta tjänster
• uppdatera kalendarium
• skriva inlägg och artiklar
• tipsa om din verksamhet

– Tack vare att öborna själva kan informera och annonsera får turisterna ett smörgåsbord av upplevelser och möjligheter, säger Patrik Hedmalm, som står bakom Strandsatt.se.

– Det vore jättebra om vi kunde få en motsvarande webbplats för Hälsingekusten, säger Lenn Jerling, som driver vandrarhem på Agö fyrplats, till Hälsingekusten.se.

Patrik Hedmalm, som är fastboende på Ornö i Stockholms södra skärgård och webbutvecklare till yrket, är öppen för att utveckla Strandsatt.se till att också omfatta skärgårdar utanför Stockholm. Hälsingekusten.se ställer frågan om han kan tänka sig att låta Strandsatt.se innefatta även Hälsingekusten.

hemsida_skargard

– Klart intressant idé, svarar Patrik Hedmalm.

– Det är inget större problem att lägga till skärgårdar och öar. Jag måste bara fundera på hur jag ska lägga upp det, säger han.

Ett stort problem för att få flera att upptäcka Hälsingekustens öar är att det – med undantag för Söderhamns skärgård – inte finns tur- eller taxibåtar. Det skulle en webbplats som Strandsatt.se kunna lösa genom att folk fick annonsera om att de vill ha skjuts eller kan erbjuda skuts till specifik ö.

– En stor del av tanken med Strandsatt.se är samåkning, berättar Patrik Hedmalm för Hälsingekusten.se.

Strandsatt.se bygger på namngivna öar, som finns med på webbplatsen. För en person som Lenn Jerling skulle Agön – som en del av Stransatt.se – öppna en möjlighet för resande till och från hans vandrarhem på Agö fyrplats via Agö hamn eller Lotsviken 1,3 kilometer från Agö fyr.

Strandsatt.se har funnit några år, men ännu inte riktigt tagit fart. Efter en artikel i tidningen Skärgårdsnytt (29 januari 2015) har intresset ökat.

Jörgen Bengtson