Sportpark i Söderhamn

Först fick Hudiksvall en sportpark. Nu är det dags för Söderhamn. I april börjar bygget av en aktivitetspark mellan Enrisvägen och Stenbacksvägen i norra delen av staden.

I sportparken ska man, enligt Söderhamns kommun, kunna ”utöva organiserad och spontan idrott och motion.” Exempel på möjliga aktiviteter är dirtbike/bmx, multisport på konstgräs, bordtennis, skateboard och gymnastik.

Kommunen kommer att äga aktivitetsparken men samla ett antal idrottsföreningar och andra föreningar i uppbyggnad och drift.

Arbetet med att anlägga aktivitetsparken startar i april 2015 och kommer att pågå till september i år. Viss del av området kommer att genomgå marksanering efter tidigare byggnader som innehållit PCB.

Jörgen Bengtson