Håstaholmen miljöprioriterat

Hudiksvalls gamla sågverksområde, Håstaholmen, är starkt förorenat. Därför satsar Naturvårdsverket 41,3 miljoner kronor på att sanera området. Det är ett nationellt prioriterat saneringsobjekt i kraft av att Håstaholmen är ett av länets mest förorenade områden.

Marken innehåller dioxiner, arsenik och metaller. Naturvårdsverket räknar med att det finns cirka 440 gram av det mycket giftiga dioxinet, 380 kilogram arsenik och mer än 380 kilogram krom och koppar.

HastaholmenFör att sanera det gamla sågverksområdet (bilden), måste Naturvårdsverket frakta bort över 21 000 ton förorenade massor, för deponi, destruktion eller behandling.

– Föroreningarna finns inte ytligt i marken, men vid markarbeten och om markanvändningen förändras kan människor exponeras för föroreningarna via jorden. Det giftiga ämnena sprids även till Hudiksvallsfjärden, säger John Lotoft, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Även den tidigare ägaren till Håstaholmen, Holmen AB, får betala en del av saneringskostnaden, 11,7 miljoner kronor. Länsstyrelsen bidrar med tre miljoner. Totalt satsar alltså stat och tidigare markägare 56 miljoner kronor för att få Håstaholmens mark ren.

Helt rent blir det dock inte på Håstaholmen. Även efter saneringen blir det stopp för bostäder i området. Däremot blir det, precis som i dag, fritt fram för kontor, industri och liknande verksamhet.

Jörgen Bengtson