Hjälp för laxfiske

Hur kan vi få ett mer selektivt fiske, som hjälper yrkesfiskarna att landa all fisk?

Havs- och vattenmyndigheten, HAV, satsar drygt sex miljoner kronor på ett projekt för att få ett mer selektivt fiske. Det handlar framför allt om att hjälpa ”yrkesfiskare att klara landningsskyldigheten, alltså att ta i land all fisk som fångas”, enligt Mats Svensson, chef för enheten för analys och forskning på HAV.

Projekten ger möjligheter att utveckla fiske med både trål, burar och fällor. HAV:s syfte med satsningen är, enligt ett pressmeddelande, ”att nå ett långsiktigt hållbart fiske i enlighet med den nya gemensamma fiskeripolitiken. Under fyra år fördelas totalt 38 miljoner till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett selektivt fiske. Pengarna ska gå till projekt som leder till färre bifångster, att minska mängden oönskad fisk och att överlevnaden av återutsatt fisk ökar.”

– Vi tror att de projekt som vi nu går vidare med kommer att hjälpa till att utveckla fisket, säger Inger Dahlgren, chef för enheten för fiskereglering på HAV i pressmeddelandet.

I år har HAV fokus på att utveckla fisket i Östersjön, eftersom de fiskena redan omfattas av nya regler om landningsskyldighet.

Nedanstående projekt ingår i den nu beslutade satsningen för ett mer selektivt och hållbart svenskt fiske:

• Selektiv laxfälla, för att utveckla en laxfälla till ett selektivt redskap för sikfiske under de tider på året som laxfisket är stängt.

• Utsortering av gråsej i pelagisk trål, för att vetenskapligt utvärdera ett rist som i det pelagiska sillfisket kan användas för att avskilja sej.

• Plattfisk och stor torsk rist/stormaskig – för att utveckla en tvärställd rist för fiske efter platt- och rundfisk med möjlighet att flexibelt ställa om mellan dessa.

• Multifunktionsburar, för att på Västkusten utveckla ett selektivt fiske efter torsk med befintliga och modifierade hummerburar.

• Vidareutveckling kräftrist Halland, för att vidareutveckla kräftrist i Halland med avseende på att selektera ut ytterligare plattfisk och torsk samt dokumentera var i redskapet olika arter selekteras.

• Tryggrist 9/10/11, för att utvärdera tryggrist i svenska förhållanden med spaltbredd 9–12 med mera.

Bakgrunden till projektet är att det sedan 2009 finns lagkrav på att landa all fångst av arter med fångstbegränsningar, där fisken håller lagstadgat minimimått eller där minimimått saknas. Från och med 1 januari 2015 gäller landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax.

Jörgen Bengtson