Hjälp mäta siktdjup

Havsmiljöinstitutet vill ha allmänhetens hjälp att mäta siktdjupet på Hälsingekusten och i andra havsområden längs Sveriges kust.

Växtplankton i havet påverkar siktdjupet. Växtplankton är livsviktiga för hela näringskedjan. De utgör föda för djurplankton, fiskar, musslor och andra havsorganismer.

Växtplankton växer till i enorma mängder och blir algblomning, när solen kommer på våren, eller när det finns gott om näringsämnen i vattnet.

Växtplankton reglerar också mängden koldioxid i atmosfären och står för nästan hälften av all fotosyntes på jorden. De är därför en avgörande faktor för vårt klimatsystem.

Siktskivor

– Trots att växtplankton är så viktiga för vårt ekosystem vet vi väldigt lite hur känsliga de är mot förändringar, framförallt mot klimatförändringar, övergödning och försurning av havet. Därför behöver vi din hjälp!, säger Havsmiljö-institutet i ett pressmeddelande.

Havsmiljöinstitutet tillhandahåller en siktdjupsskiva och en mobillapp, som gör att alla kan vara med i ett forskningsprojekt, där människor från hela världen deltar.

– Med skivan gör du mätningar av siktdjupet på olika platser, som du sedan enkelt rapporterar in till forskarna med ett litet program (app) på din mobiltelefon. När du deltar bidrar du till att bygga upp en global databas över siktdjupet, vilket i sin tur kan användas för att uppskatta hur mycket växtplankton det finns. Ju fler växtplankton, desto kortare kan ljuset tränga igenom vattnet, skriver Havsmiljöinstitutet.

Appen är gratis och finns för nedladdning på Appstore för Apple IOS och på Google Play för Android.

Alla inrapporterade data kommer att kunna ses på en karta här.

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå universitet. Det har sin bas i Göteborg.

Jörgen Bengtson
Foto: Havsmiljöinstitutet