Havsnära utan punkthus

En S-M-uppgörelse stoppar punkthusen i Östra hamnen, Hudiksvall, som AB Hudiksvallsbostäder vill bygga. Söderhamn följer sannolikt efter och säger nej till planerna på punkthus vid inre hamnen.

Söderhamn håller på att ta fram ett planprogram för utveckling av Söderhamns centrum, mot ån och havet, vilket Långvind.com skrivit om tidigare, Kreativt i Söderhamn (12 mars 2015) och Havsnära i Söderhamn (9 februari 2015).

Under första kvartalet 2015 hade kommunen samråd kring planförslaget. Nära 100 remissvar kom in. Som en följd av dessa, presenterar projektgruppen i morgon ett reviderat förslag till centrumplan för kommunstyrelsen.

– Punkthusen vid inre hamnen har engagerat många. Förslaget utgår troligen i den omarbetade versionen, säger infrastrukturstrateg Johnny Olofsson, projektledare för centrumutvecklingen, på kommunens webbplats.

En nyhet i nya programmet är gradänger ner mot vattnet vid Köpmantorget, en idé som Eilert Andersson och Christina Hedquist fört fram och illustrerat med en skiss. Den finns med i det omarbetade programmet. Hudiksvall byggde en liknande gradäng för några år sedan i inre hamnen, som blivit mycket populär.

Hur det blir med bostäder i havsnära läge är ännu inte klart, mer än att punkthusen sannolikt inte blir av.

Tidtabellen i Söderhamn är att föra frågan om nytt planprogram till beslut i kommunstyrelsen i augusti och kommunfullmäktige i september.

Jörgen Bengtson