Miljögifter hotar havsörnen

Miljögifter hotar åter havsörnarna. DDT, PCP och andra miljögifter längs södra Norrlandskusten väcker oro för havsörnarna.

Det framgår av en pågående riksomfattande ringmärkning av havsörnsungar, som Naturskyddsföreningen utför.

– Det är främst områdena i Västernorrland och Gävleborgs norra del som vi har sett och hittat några ägg som innehåller höga halter av DDT och PCB, säger Lijana Gottby, miljöhandläggare på länsstyrelsen i Gävle, till Sveriges Radio P4 Gävleborg (26 maj 2015).

På 1970-talet var havsörnsbeståndet kraftigt decimerat av miljögifter. Läget var katastrofalt, när Naturskydsföreningen 1971 inledde Projekt Havsörn. Sedan dess ringmärker projektet nya ungar som kläckts. I år kommer sannolikt runt 450 unga havsörnar att bli ringmärkta.

Havsörnen mår bra i Sverige i dag. Men miljögifter som främst industrin släppte ut i Gävleborgs län på 1950-talet, påverkar fortfarande havsörnarna negativt.

Havsörnsbeståndet ökar dock i Sverige som helhet. Havsörnen finns i nästan alla landskap. Den är dock fortfarande kategoriserad som missgynnad (NT) på artdatabankens röda lista. I Hälsingland finns 20–25 häckande par.

Havsörnen är Nordeuropas största rovfågel. Den har ett vingspann på närmare 2,5 meter, längd på omkring en meter och vikt på 4–7 kilogram. Havsörnar kan leva runt 40 år, men i frihet blir de ofta inte äldre än cirka 15 år. Häckande havsörn lägger vanligen två ägg, som de ruvar på tillsammans i 35–45 dygn.

Jörgen Bengtson