Giftsanering på Håstaholmen

Håstaholmens industriområde i centrala Hudiksvall är fullt av gifter. Det är, enligt Länsstyrelsen Gävleborg, länets mest prioriterade saneringsprojekt.

Föreningarna kommer främst från Håstaholmens tid som sågverksområde under 130 år. Marken är förorenad av både dioxiner/furaner och metaller som arsenik, krom, koppar och bly.

Saneringen innebär att man gräver upp och transporterar bort 20 000 ton förorenade massor ner till cirka fyra meters djup och ersätter dessa med nya massor. Området är 25 hektar stort. Saneringen ska vara klar i juni 2016, om allt går enligt planerna.

Bakom saneringen står Holmen AB, KB Håstaholmen, Länsstyrelsen Gävleborg och Hudiksvalls kommun, som är huvudman. Saneringskostnaden är beräknad till 50 miljoner kronor.

– Jag är jätteglad att vi är igång efter många års arbete, säger Jonas Rasmusson på tekniska förvaltningen i Hudiksvall, till Hudiksvall.se (11 augusti 2015).

VolvogravskopaÅr 1873–2003 drevs sågverk och olika typer av vidareförädling i området, med tillverkning av bland annat lamellträ, plywood, parkettgolv, trämjöl och småhus.

KB Håstaholmen köpte området 1988 och vill omvandla det gamla industriområdet till ett område med blandade verksamheter, till exempel handel och kontor.

När saneringen är klar kommer området att klassas för så kallad ”mindre känslig markanvändning”, lämpligt för till exempel industrier och kontor.

– Däremot blir det inte tillåtet att bygga bostäder. För det krävs klassningen ”känslig markanvändning” och i så fall behövs ytterligare saneringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder, säger projektledare Sören Westberg på Sören Westberg AB till Hudiksvall.se.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun