Havs- och fiskeriprogrammet klart

Europeiska unionen (EU) har godkänt det svenska havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. EU-kommisionens godkännande är ett steg framåt ”för att kunna starta arbetet inom havs- och fiskeriprogrammet och fortsätta utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiskeri och vattenbruk i Sverige”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Yrkesfisket, vattenbruket och fritidsfisket är viktiga delar, som det nya havs- och fiskeriprogrammet stödjer. Programmet omfattar 1 445 miljoner kronor, inklusive medfinansiering, och är fördelade på 73 procent för att bevara och skydda miljön, 17 procent för att öka konkurrenskraften och 10 procent för att främja sysselsättningen.

Jordbruksverket EU-stodProgrammet har bredare fokus än det tidigare programmet. Det ger möjlighet för projekt och investeringar inom:
• fiske
• vattenbruk
• beredning och saluföring
• datainsamling
• kontroll och tillsyn
• lokalt ledd utveckling
• integrerade havspolitik

– Nu är alla tre programmen – landsbygdsprogrammet, programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonderna samt havs- och fiskeriprogrammet – godkända av kommissionen och vi kan fokusera på att arbeta mer praktiskt med genomförandet av programmen, säger Niclas Purfürst på Jordbruksverket.

Jordbruksverket räknar med att det kommer att vara möjligt att börja söka stöden i november 2015.

Totalt är 140 miljoner kronorna avsatta till lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga Leaderområden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Sverige är unikt inom EU genom att samordna lokalt ledd utveckling i EU:s fyra struktur- och investeringsfonder, de så kallade ESI-fonderna.

Vad detta innebär för Hälsingekusten och Jungfrukusten återstår att se.

Jörgen Bengtson