Nya sjökort för Östersjön

Sjömätningen av Östersjön är gammal och ofullständig. Nu ska alla vatten, som handelssjöfarten trafikerar, bli sjömätt fram till 2020, med bland annat nya sjökort som följd.

Svenska Sjöfartsverket leder ett projekt inom EU, Famos, som hanterar sjömätningen.

Projektet är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Danmark. Totalt handlar projektet om att sjömäta nästan en fjärdedel av Östersjöns yta, nära 100 000 kvadratkilometer, där handelssjöfarten går. Till ytan motsvarar det mer än dubbla Danmarks yta.

Över hälften av ytan ligger på svenskt vatten. Därför koordinerar Sverige projektet. Finansieringen sker med nationella medel och EU-medel. För Sveriges del kostar projektet som helhet 390 miljoner kronor.

– Tilldelningen av EU-medel innebär att vi kan fortsätta med vår ambitiösa satsning på sjömätning i Östersjön ett par år framöver, säger Benjamin Hell, Sjöfartsverkets projektledare för Famos, i ett pressmeddelande.

I samma pressmeddelande berättar Magnus Wallhagen, produktionschef för sjögeografi, om vad projektet innebär för sjökorten.

– Det här lägger grunden till att vi inom Sjöfartsverkets sjögeografiska verksamhet når våra strategiskt viktiga mål med moderna sjökortsprodukter som handelssjöfarten kan lita på. Inom projektet ingår också modernisering av sjökortsprodukterna runt kusten i projektet Sjökortslyftet samt byte av Sjöfartsverket produktionssystem för sjökort och ENC, säger han.

Cirka 45 procent av det svenska havsområdet är sjömätt med modern teknik, bland annat så kalla multibeamlod. Den gör det möjlighet att skapa tredimensionella visualiseringar av havsbotten. På bilden syns en bortsprängd undervattensklack i farleden vid Värmdö Garpen från en vy under vattenytan.

Famos står för Finalising Surveys for the Baltic Motorways of the Sea. Tanken är att det ska omfatta alla Östersjöländer i EU; målet är att få med även Litauen i samarbetet. Projektet är uppdelat i tre delar. Famos Freja 2014–16, Famos Odin 2017–18 och Famos Thor som 2019–20. Det aktuella EU-finansieringsbeslutet gäller Famos Freja.

Jörgen Bengtson