Söderhamn i skärgårdssamarbete

Hälsinglands tre kustkommuner ingår i ett regionalt skärgårdssamarbete från Nordanstig i norr till Östhammar i söder. Samarbetet omfattar nio kommuner. Målet är att förbättra den näst intill obefintliga båttrafiken och blygsamma, kustnära turismen.

Båttrafiken är omfattande längs den svenska Östersjökusten, men det finns ett osynligt hinder: Gävlebuken. Båtfolk drar sig för att fortsätta norrut från Öregrund på det öppna och delvis stormiga havet i Gävlebukten. Det är också långt mellan besöksmålen längs den här delen av kusten och i intilliggande skärgård.

– De som inte är så segelvana brukar gå med i konvojer över Gävlebuken. När de väl kommit över den upptäcker många spännande öar, hamnar och matställen längs Jungfrukusten, säger Pär Granström, fritidsstrateg i Gävle kommun och tidigare ledare för Kustnära mötesplatser (KMP), till kommunala webbplatsen Soderhamn.se i dag.

KMP var ett projekt, där de fyra skärgårdskommunerna och näringslivet i Gävleborgs län jobbade tillsammans med målet att öka attraktionskraften i kustområdet. Nu är det dags att ta nästa steg.

– Det förstudieprojekt som nu sjösätts bygger på erfarenheter från KMP där ett av målen var att för närboende och besökare förbättra och säkra farleder. Tillgängligheten är också ett viktigt område att se över, säger Björn Tengelin, projektledare, till Soderhamn.se.

– Vi ska göra en djupgående analys och få en klar bild av vad som finns och inte finns i kusten. Därefter beskriver vilka behov det finns att samordna och utveckla skärgården för båtlivet.

Förstudien genomförs under hösten 2015.

Söderhamns kommun har sannolikt kommit längst i sitt skärgårdsutvecklingsarbete. Det finns en väl fungerande organisation inom kommunen, övernattning på öarna Rönnskär, Enskär, Klacksörarna och Storjungfrun och bra samarbete med båtklubbar, hamnägare och entreprenörer.

RonnskarPå bilden ser vi Rönnskär, som har Hälsinglands enda STF-anslutna skärgårdsvandrarhem.

Planeringschef Ingemar Olofsson påpekar att Söderhamn vunnit pris som årets bästa friluftskommun och kommit på andra plats i tävlingen bästa båtkommun.

– Vi har vind i seglen och ser båtlivet och skärgården som viktiga ingredienser i kommunens varumärke. Båtliv ger goda vibrationer även för dem på land. Stenö brygga, porten mot skärgården, är ett konkret exempel där kommunen investerat för att öka tillgängligheten till både land och hav, säger han till Soderhamn.se.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun