Bostäder i hamn?

Hudiksvall får, av allt att döma, flerfamiljshus i den gamla hamnen på Kattvikskajen i centrala Hudiksvall. Men byggfärdiga tomter finns det i bästa fall först under första halvåret 2018. Sedan tar det minst ett år innan hus står på plats. Både AB Hudiksvallsbostäder och HSB har anmält intresse för att bygga.

Vastra hamnenFrågan om Kattvikskajen, som varit en följetång i över två decennier, gick sannolikt till ett avgörande i måndags kväll. Då klubbade kommunfullmäktige i Hudiksvall en ny översiktsplan för Västra hamnen (bilden). Här ska en ny stadsdel växa fram, med bebyggelse som liknar den i Fiskarstan i Hudiksvall, kontor, parker och gångstråk. Enligt översiktsplanen ska husen inte får vara högre än fyra våningar.

Nästa steg blir en detaljplan för Kattvikskajen eller åtminstone dess norra del närmast Strömmingssundet.

Det blir inte billigt att ställa i ordning det gamla hamnområdet. Bara ombyggnationen av kajerna – rivning och nybyggnation – går på närmare 100 miljoner kronor. Sedan kommer upp till lika mycket pengar för att ansluta vägar och ställa i ordning området i sin helhet.

Innan fullmäktige sade ja till Kattvikskajen, var frågan om punkthus i Östra hamnen, nedanför Köpmanberget, högaktuell. Hudiksvallsbostäder hade begärt markanvisning för två punkthus, men fick efter lång väntan nej till sin ansökan. Om kommunen hade gett ett snabbt jabesked, hade husen snart stått klara. Detta tog Hudiksvallsbostäders vice ordförande, Jörgen Bengtson (C), upp i fullmäktigedebatten, där han undrade hur lång tid det nu skulle ta innan det fanns byggklara tomter på Kattvikskajen.

– Vi kanske kan ha en detaljplan färdig i slutet av nästa år om allt går bra, sa kommunstyrelsens ordförande, Mikael Löthstam (S), och uppskattade tiden fram till byggklara tomter till cirka 2,5 år.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun