Inte mer lax på tallriken

Europeiska Unionen (EU) har beslutat om att minska torskkvoterna med 20 procent i Östersjön 2016 och inte höja laxkvoterna.

Vid EU-ministerrådsmötet den 22 oktober i Luxemburg fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. Beslutet omfattar arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk med 20 procent. Kvoterna för sill ökar med 18 procent i västra Östersjön och med 9 procent i centrala Östersjön, medan den minskar med 10 procent i Rigabukten och 24 procent i Bottenviken och Bottenhavet. Kvoten för skarpsill minskar med 5 procent. Kvoten för rödspätta ökar med 18 procent. Laxkvoterna förblir oförändrade.

laxLandsbygdsminister Sven-Erik Bucht är nöjd med besluten, som gör att vi är ”att vi är på god väg mot ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön”. Han är särskilt glad för att laxkvoterna inte ökar, som det varit tal om.

– I syfte att bland annat skydda de svaga laxbestånden har Rådet tagit ett ansvarsfullt beslut om att inte öka kvoten för lax. Detta är något som vi har arbetat hårt för, så jag är väldigt nöjd med just detta beslut, säger Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande den 23 oktober 2015.

I diskussionen har EU:s fiskeministrar utgått från Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer och EU-kommissionens förslag.

Alla Östersjöländerna och EU-kommissionen ställer sig bakom beslutet.

Beslutet är i linje med fastställda mål om ett långsiktigt hållbart fiske baserat på inriktningen i fiskeripolitiken, som är ett område där EU bestämmer över medlemsländerna.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay