Klimatändring ger brunt hav

Kommer klimatförändringar att ge oss ett brunare hav?

Ja, och den 5 november i år håller professor Agneta Andersson vid Umeå universitet en föreläsning under denna rubrik på Kafé Station i Umeå.

Långvind.com kan dock redan nu avslöja vad som händer med Östersjön som en följd av stigande temperaturer.

Klimatmodeller för Östersjöområdet förutspår en förhöjd årsmedeltemperatur på två till fem grader år 2100. Med höjd temperatur följer ökad nederbörd, kraftiga vindar, större vågor, kortare perioder av snötäckt mark, kraftigt minskad istäckning på havet och minskad salthalt framför allt i norra Östersjön. Alla dessa faktorer påverkar miljögifters transport, nedbrytning och fördelning i miljön.

akionlahtiviken utanför Uleaborg– Tillflödet av löst och finpartikulärt organiskt material till havet kommer att öka, skriver Mats Tysklind och Peter Haglund på kemiska institutionen vid Umeå universitet i tidskriften Havsutsikt (nummer 3, 2012) och summerar effekten: brunare vatten.

– Det organiska materialet vet vi är bärare av miljögifter från land till hav, speciellt för ämnen med låg vattenlöslighet. Sammantaget kan vi förvänta oss nya spridningsmönster, och en större förekomst av miljögifter i utsjödelar av framförallt Bottenhavet och Bottenviken, skriver de.

Bilden visar Bottenviken utanför Uleåborg.

På föreläsningen den 5 november kommer Agneta Andersson, som är professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, att redovisa aktuell forskning på området.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay