Ny rättegång mot Arizona

I dag började rättegången i hovrätten mot Arizona Chemical, Sandarne.

Bakgrunden är Arizona Chemicals utsläpp av cirka 800 000 liter råtallolja julhelgen 2011. Utsläppet drabbade omkring 100 fastighetsägare och blev en utdragen saneringsprocess. Först fyra år efter oljeutsläppet, var saneringen slutförd – om det inte dyker upp ny olja till våren.

Hudiksvalls tingsrätt friade i oktober 2014 Arizona Chemical för miljöbrott. Nu tar hovrätten upp frågan om utsläppet av råtallolja i Söderhamns skärgård. Tingsrätten ansåg att bevisen inte visade att bolaget skulle ha agerat oaktsamt. Utsläppet var en olyckshändelse, där det inte går att utkräva ett straffrättsligt ansvar.

UnknownÅklagaren höll inte med, utan överklagade domen till Hovrätten för Nedre Norrland. Hovrätten beslutade i januari 2016 om prövningstillstånd. I dag började rättegången i Sundsvall.

– Tillsynsmyndigheterna blev vilseledda, säger Christer B Jarlås, kammaråklagare vid riksenheten för miljömål, och hänvisar till att när bolaget sökte tillstånd angav det att råtalloljan var trögflytande, vilket inte var sant.

Oljan som läckte ut var uppvärmd och lättflytande. Ett annat faktum, som åklagaren lastar bolaget för, är att diket framför cisternen ledde oljan rakt ut i havet. Åklagaren yrkar på en företagsbot på minst 5,5 miljoner kronor.

Miljöåklagaren sade redan efter domen i tingsrätten, att han inte tyckte att den tagit hänsyn till att företaget lämnat oriktiga uppgifter om råtalloljans egenskaper.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Arizona Chemicals oljeutsläpp och dess efterverkningar: Arizonas miljöbrott prövasArizona friad för oljeutsläpp, Rättegång mot Arizona, Rekordkrav för oljeutsläpp, Bottensanering uppskjuten, Mer råtallolja kvarFortsatt oljesaneringTallolja mest problem för TallskärOljesanering även 2014Arizona bygger nyttSanering tar än mer tidSaneringen tar mer tidAnnan typ av cistern i dagOljesanering tar två årNya tag i oljesaneringNytt oljeutsläpp i SandarneUtdragen oljesaneringRåtallolja bestående problemRåtalloljan fortsatt problemTvåhundra fågelhjälpare redoDyr och sen oljesaneringOljesanering med problemVar finns råtalloljan? och Storm- och oljekaos på kusten.

Jörgen Bengtson