Bostäder kräver nya kajer

Kattvikskajen i centrala Hudiksvall ska bli bland annat bostadsområde – men befintliga kajer håller inte. Kajerna mot Strömmingssundet och havet är för dåliga. Nya hus kräver nya kajer.

En utredning av Sören Westberg, som han redovisade på senaste kommunfullmäktigemötet, går i detalj igenom de olika kajerna och kajavsnitten. Under veckan har det skett grävningar av provgropar på kajen. De är en kvalitetssäkring av materialet, som han redan sammanställt. Klart är dock att kajerna är i dåligt skick. Antingen så måste kommunen reparera kajerna eller riva och bygga upp dem på nytt.

Kattvikskajen

– Vi kan jämföra det här med tandhälsan. Man har gjort en riktigt dålig lagning och nu måste man se om man kan göra en rotfyllning eller om man måste dra ut tanden, förklarar Sören Westberg i Hudiksvalls Tidning (7 oktober 2015).

– Kajens livstid måste vara längre än husens livstid om man ska bygga här. Det är för kort livstid på kajen nu, så ska man bygga nytt måste man ha en strategi för det, säger han.

Sören Westberg tror att man måste riva befintliga kajer och bygga nytt.

Tidigast hösten 2016 kan det bli aktuellt att riva och bygga nya kajer. Sedan tar det ytterligare tid, innan bostadsbyggandet kan börja.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun