Stugsund får park vid havet

Stugsundsudden på Söderhamnsfjärdens södra strand har fått campingbord, parkbänkar och annan upprustning, som gör den populära parken med gång- och cykelväg mer tillgänglig.

StugsundsuddenSöderhamns kommun har ställt i ordning bänkar och campingbord på parkstråket, placerat ut papperskorgar och gjort markytorna mer tillgängliga. Även våra fyrbenta vänner har fått del av upprustningen i form av hundlatrinkärl.

Den befintliga promenad- och cykelvägen har den fått nya sittplatser vid vattnet och plats för att kasta avfall. Under hösten ska parkeringen få utökad solcellsbelysning med rörelsedetektorer. Två stora informationstavlor kommer att visa vägen för besökare.

– När vi är klara blir udden mer tillgänglig med hårda markytor och stora informationstavlor, berättar kommunens landskapsarkitekt Anders Bloom, som tagit fram konceptet för Stugsundsudden, för Soderhamn.se i dag.

Stugsundsudden invigdes 2012. Här fanns tidigare industrier – och mycket föroreningar.

När Stugsundsudden – med den nya gång- och cykelvägen – öppnade, var marken sanerad på gifter. Stugsundsudden har blivit ett populärt rekreationsområde och även något av en botanisk trädgård, med runt 70 växter

– Växter och blommor får sin livskraft från ren mark och skön skärgårdsluft som sveper in från en muddrad fjärd, skrev kommunen entusiastiskt på sin webbplats i april 2013, när parken ettårsjubilerade.

Söderhamn har med Stugsundsudden fått en attraktiv park vid inloppet till Söderhamn. Den har likheter med det populära gång- och cykelstråk, som Huduksvallsborna fick för några år sedan på Hudiksvallsfjärdens norra strand.

I båda fallen har de två kuststäderna skapat ett attraktivt promenad- och cykelstråk vid havet.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun