Hösten till Hälsingekusten

Hösten har kommit till Hälsingekusten. Vid midnatt kunde SMHI konstatera att Norrlandskusten haft hösttemperatur i fem dygn, vilket betyder att den meteorologiska hösten är här. För folk i gemen, hade nog hösten redan anlänt med de många höstfärgerna och den friska luften.

Hösten kom officiellt till Hälsingekusten den 3 oktober, klart senare än 2014. Eftersom det måste vara hösttemperatur fem dygn i rad, tar det tid innan man vet att hösten anlänt. Höstens ankomstdatum avser det första dygnet av fem med hösttemperaturer. Det innebär att ankomstdatumet kan bestämmas först i efterhand, i år först den 8 oktober.

SHosten 2015veriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) håller koll på årstidernas växlingar. När dygnets medeltemperatur har varit under tio grader fem dygn i följd, då är det höst.

Enligt SMHI är den genomsnittliga dagen för höstens ankomst på Hälsingekusten den 15–20 september, så i år var hösten sen.

Vädret kan fortsatt spela spratt genom att stiga till över tio grader någon eller några dagar. Även om det skulle ske fem dagar i följd, vilket inte är så sannolikt, kan sommaren inte komma tillbaka, rent meteorologiskt. ”En gång höst – alltid höst”, resonerar SMHI. Det gäller för alla årstidsväxlingar.

Hälsingekustens höst varierar över åren. Den anlände 26 september 2014, 23 september 2013, 20 september 2012 och 12 oktober 2011.

Jörgen Bengtson