Ännu ingen vinter

Vintern dröjer på Hälsingekusten, även om nätterna är kalla och vinterkänslan är här.

Först när dygnsmedeltemperatur är under noll grader Celsius fem dygn i följd, är det vinter. Kusten har haft vintertemperatur enskilda dagar och snö har fallit, men vintern dröjer.

SMHI vinter

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) håller ordning på den meteorologiska vinterns ankomst. På SMHI-webbens sida för årstider, årstidskarta (bilden) kan man dag för dag följa utvecklingen. Det är fortsatt höst, om än med vintertemperatur, längs hela svenska Östersjökusten.

SMHI talar på sin webbplats om olika definitioner på vinter. För många är vinters ankomst liktydig med snö på marken. För andra är vinter de tre vintermånaderna december, januari och februari, som är den kalendariska definitionen på vinter. Men de flesta håller nog med SMHI om att det måste vara vinterkyla – alltså under noll grader – en tid, för att vintern verkligen ska vara här.

Enstaka delar av Hälsingland har fått vinter, men för kusten och huvuddelen av inlandet är det höst ännu en tid.

Jörgen Bengtson