Tjernobyls arv kvar

Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl 1986 påverkar fortfarande Hälsingekusten. Av nio fällda älgar på Agön har sju väldigt höga värden av radioaktivt cesium, långt över gränsvärdet.

– Det kan man jämföra med i fjol då det bara var en eller två älgar från Agön som låg precis över gränsvärdet, säger miljöinspektör Chatrin Mohlin till Hudiksvalls Tidning (20 november 2015).

Katastrofen för nästan 30 år sedan i Tjernobyl, dåtida Sovjetunionen, kastar fortfarande sin slagskugga över områden som Hornslandet och Agön. Bakgrunden är regnet som föll efter kärnkraftshaveriet och förgiftade marken. Djur som betar i dessa områden, liksom fisk, tar upp radioaktiviteten.

AlgGränsvärdet för vilt är 1 500 becquerel per kilogram och för vanliga livsmedel 300 becquerel/kg. Det högre värdet för vilt försvarar myndigheterna med att man inte äter så mycket vilt och därför är det acceptabelt med högre gränsvärde.

Årets älgar på Agön som låg över gränsvärdet hade som mest 3 400 becquerel/kg. Förra året hade inga älgar höga gränsvärden. Förklaringen är sommaren 2014, som var varm, torr och med lite svamp under hösten. Just svampen är en bov i becquereldramat. Svampen tar upp cesium, som finns lagrad i marken. Det gör att goda svampår också blir år med mycket becquerel i älgkött, eftersom älgar gärna äter svamp.

Älgen på bilden är från Långvind, som drabbades betydligt mindre av Tjernobylnedfallet.

text och foto:
Jörgen Bengtson