Miljöfokus på småbåtar

Giftig bottenfärg är ett problem i svenska vattendrag, framför allt i hamnar. Nu kallar Länsstyrelsen Gävleborg till seminarium den 2 december i Söderhamn om miljögifter i småbåtshamnar, med fokus på bottenfärger.

Seminariets mål är att öka kunskapen kring miljöproblem i småbåtshamnar. Flera föreläsare berättar om vilka miljöproblem som finns samt hur man kan åtgärda och förhindra det.

Seminariet riktar sig till båtklubbar, båtförbund, båtägare och intresserad allmänhet i Gävleborgs län, som är intresserade av hur man kan uppnå miljövänligare båt- och skärgårdsliv.

Battvatt– Som ett första steg i åtgärdsarbetet med miljögifter i länets småbåtshamnar ska Sandarne båtklubb, Söderhamns kommun, anlägga en stationär båttvätt, skriver Söderhamns kommun på sin webbplats i dag.

Bilden är från en båttvätt i Skursundet öster om Stockholm.

Seminariet är på Centrum för flexibelt lärande (CFL), Söderhamn, den 2 december 2015 klockan 9.30–16. Deltagandet är kostnadsfritt och är finansierat med Länsstyrelsens miljömålsmedel.

Jörgen Bengtson