Beredd på isbrytning

Vinterns havsis är långt borta, men Sjöfartsverket gör sig beredd för kommande isbrytning, med planering, tekniskt underhåll och bemanning.

Inför varje isbrytningssäsong pågår ett antal förberedelser som uppföljning av vattentemperaturer, jämförelser med tidigare år och analys av långtidsprognoser.

– Vi följer långtidsprognoser, men det är svårt att specificera hur vintern kommer att se ut. Förra året spådde amerikanska långtidsprognoser en sträng vinter och den blev ovanligt mild. Nu säger prognoserna att det blir en normal vinter och att den kommer i januari, men vi är beredda på alla eventualiteter, säger Tomas Årnell på Sjöfartsverkets webbplats.

Utbyte av information med kunder och branschföreträdare sker också. Det handlar om hur trafiken förväntas se ut framöver och vilka resurser för assistans Sjöfartsverket har i samarbete med Finland.

Sjöfartsverket har fem isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer samt två arbetsfartyg med isbrytarförmåga, Baltica och Scandica. Dessutom har Sjöfartsverket samarbete med framförallt Finland, men även internationellt, för ytterligare isbrytarresurser.

De svenska isbrytarna börjar att närma sig pensionen. Arbetet med att ta fram nästa generations isbrytare är i gång.

– Tanken är att under 2016 gå in i ett designprojekt för att utröna hur vår nästa stora isbrytare ska se ut, säger Tomas Årnell.

Projektet ska bland annat utreda vilken typ av maskin som ska driva fartyget, för att driften ska vara så kostnadseffektiv och lite miljöbelastande som möjligt. Projektet ska även utreda om fartyget kan användas till annat än isbrytning samt hur behovet av isbrytarassistans förväntas se ut på lång sikt.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixbay