Stormar bra för Östersjön

Stormarna har dragit in över södra Sverige, med förödelse som följd. Men stormarna ger också Östersjön friskt vatten.

Förra veckans höststorm var välgörande för saltvatteninflödet i Östersjön. Det kom 1,4 gigaton salt till Östersjön, rapporterar tidningen Ny Teknik på nätet i dag.

Hav storm BoraInte mindre än tolv lågtryck har dragit fram över Östersjön den 14–22 november 2015. Det gör att stora mängder saltvatten har strömmat in från Nordsjön till Östersjön.

Tyska havsforskningsinstitutet i Warnemünde har gjort beräkningar, som visar att under perioden har 76 kubikkilometer saltvatten – motsvarande 1,4 gigaton salt – strömmat in i Östersjön. Vid årsskiftet 2014–2015 kom också ett stort saltvatteninflöde på 3,98 gigaton salt. Till detta kommer några mindre inflöden vårvintern 2014.

Stormarna i december 2014 och januari 2015 ledde till ett ovanligt stort inflöde av vatten från Öresund och Bälten till Östersjön. Vattnet från väster förde med sig högre halter av syre och salt, vilket förbättrat vatttenkvaliteten i Östersjön upp till Gotland.

Dessa och den senaste månadens saltinjektioner har kunnat hejda bottendöden långt upp i Östersjön.

Från norr kommer älvarnas rena vatten och fyller på Östersjön, som har problem med döda bottnar.

Nytt syrerikt vatten kan ge nytt liv till bottnarna och öka fiskebeståndet.

Atlantens och Nordsjöns saltvatten är tyngre än Östersjöns bräckvatten. Det gör att saltvattnet rör sig längs bottnen och ger nytt syre till Östersjöns syrefattiga bottnar. Detta innebär i sin tur en ordentlig förbättring för Östersjön.

– Hur långt upp i Östersjön den senaste saltdosen tar sig återstår att undersöka och kan sannolikt spåras först under nästa år, skriver Ny Teknik.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om Östersjöns miljöproblem: Stormar bra för havet (1 juni 2015), Östersjön får forskningsfartyg (11 april 2015), Konstgjord andning för Östersjön? (13 mars 2015) och Stormar bra för Östersjön (17 januari 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay