Plan för Varpsand

Nordanstigs kommun presenterade i går förslag till detaljplan för Varpsand utanför Sörfjärden, Gnarp.

Enligt förslaget ska Varpsand få sextiotalet nya tomter för permanenthus och fritidshus samt en campingplats för tält, husvagnar och husbilar, där det också blir festplats och lekland. Delar av planområdet blir natur- och parkmark, som allmänheten kan ta del av.

Många havsnära områden på Hälsingekusten har, eller har haft, hårda begränsningar i storleken på husen. I Varpsand är husens maximal byggnadsarea hela 150 kvadratmeter för huvudbyggnad och 50 kvadratmeter för komplementbyggnad.

Planen skapar också utrymme för ”allmäntillgängliga byggnader” som badbrygga, bastu och uteplatser i strandområdet.

Detaljplaneförslag för Varpsand, som kommunens plan- och byggenhet har gjort på uppdrag av kommunstyrelse, omfattar Gnarps-Berge 12:45 och del av Gnarps-Berge 12:1.

Syftet med planen är, som kommunen skriver i underlaget, ”att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse och campingverksamhet i ett attraktivt läge i Sörfjärden”.

Förslaget finns utställt för granskning till och med den 18 december 2015 på kommunhuset i Bergsjö och på kommunens webbplats. För den som vill sätta sig in i ärendet, finns det åtta dokument att granska.

Varpsand

Bilden visar illustrationskartan över området, med campingplats i väster och bostäder i öster.

Sörfjärden är ett hett område på Hälsingekusten, där det händer mycket på bostadshus-, fritidshus- och fritidsfronten.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Sörfjärden: ”Sörfjärden sommarpärla” (22 september 2015), ( Nytt tomtområde i Sörfjärden (25 juni 2015), Oenighet i Sörfjärden (19 februari 2015), Sörfjärden får strandnära tomter (15 oktober 2014), Nya tomtplaner i Sörfjärden (25 april 2014), Kolonilotter i Sörfjärden? (8 mars 2014), Klart med golf i Gnarp (3 mars 2014), Åter golf i Sörfjärden (22 februari 2014), Kommunal va till Sörfjärden (2 februari 2014), Fler tomter till Sörfjärden? (25 november 2013), Steg mot krog i Sörfjärden (13 maj 2013), Brukskapell blir föreningsägt? (15 april 2013), Ok från kommunerna (2 mars 2013), Ny krog på Hälsingekusten? (6 februari 2013), Sädesmagasin hotat (2 februari 2013), Kulturstig på nätet (30 januari 2013), Sörfjärden positiv (8 augusti 2012), Sörfjärden siktar (7 juli 2012) och Upprustad pir i Sörfjärden (4 juni 2012).

Jörgen Bengtson
Karta: Nordanstigs kommun