Stormar bra för havet

Vinterns stormar har gjort Östersjön gott.

Stormarna i december och januari ledde till ett ovanligt stort inflöde av vatten från Öresund och Bälten till Östersjön. Vattnet från väster förde med sig högre halter av syre och salt, vilket förbättrat vatttenkvaliteten i Östersjön upp till Gotland.

Det visar mätningar gjorda av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Inflödet av nytt vatten i vintras var ett av de största i Östersjöns historia sedan slutet av 1800-talet, skriver Sydsvenskan. Långvind.com rapporterade om detta redan den 17 januari i år. Enligt tyska Östersjöinstitutet i Warnemünde hade Östersjön under vintern fått den största mängden syrerikt vatten på över 100 år. De tyska forskarna talade om ett inflöde på nära 300 kubikkilometer syrerikt saltvatten i Östersjön. Det motsvarar ungefär dubbelt så mycket vatten som hela Vänern, Sveriges största sjö.

Lars Andersson, oceanograf på SMHI, tror på rejält förbättrade förutsättningar för fisket.

– Det blir gynnsamt för arter som torsk som får bättre förutsättningar för fortplantning hela vägen längst Skånekusten till bortanför Bornholm. Det bådar för en kommande rejäl generation torsk, säger han till Sydsvenskan.

Från norr kommer älvarnas rena vatten och fyller på Östersjön, som har problem med döda bottnar.

Nytt syrerikt vatten kan ge nytt liv till bottnarna och öka fiskebeståndet i allmänhet och torskbeståndet i synnerhet.

Atlantens och Nordsjöns saltvatten är tyngre än Östersjöns bräckvatten. Det gör att saltvattnet rör sig längs bottnen och ger nytt syre till Östersjöns syrefattiga bottnar. Detta innebär i sin tur en ordentlig förbättring för Östersjön.

Det senaste stora inflödet före vintern 2014–2015 var 1993. Innan dess har det bara skett fyra riktigt stora inflöden sedan man började mäta inflödet från Nordsjön i slutet av 1800-talet. Enligt expertis på området borde Östersjön har den här typen av kontinuerliga utbyten med några års mellanrum istället för vart tjugonde år, som historiskt varit fallet.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om Östersjöns miljöproblem, i år Östersjön får forskningsfartyg (11 april 2015), Konstgjord andning för Östersjön? (13 mars 2015) och Stormar bra för Östersjön (17 januari 2015).

Jörgen Bengtson