Ny hamn till Norrfjärden

Norrfjärden, Gnarp, behöver en ny kanal in till hamnen. Det är nödvändigt att byta ruttna pålar i hamnen, skriver Norrfjärdens hamnförening i en inlaga till Länsstyrelsen Gävleborg.

Hamnföreningen vill renovera befintlig kanalbrygga. Föreningen vill byta ut ruttnade pålar och gräva ner nya pålar. Bottenmassorna vill föreningen föra över till en campingplats i området som föreningen driver.

Länsstyrelsen vill att kommunen ska yttra sig över förslaget, till exempel om det finns några fiskevårdsplaner eller kommunala planer för området.

Norrjfardens hamnforeningTill saken hör att Norrfjärdens hamnförening bildades den 10 juni 1978 för att få en fungerande hamn. Hamnföreningens syfte var, som föreningen skriver på sin webbplats, ”att få en organisatorisk – och på sikt också en finansiell – bas för att bygga en ny kaj som var fullständigt förstörd efter den jättelika Allhelgonastormen år 1969 och de ytterligare skador som tillkom under efterföljande år”.

I augusti 1979 var första delen av kajen klar.

– Under årens lopp har förbättringar, utbyggnader och renoveringar skett av denna första restaurerade kaj. Till detta kan fogas grävning av kanalen och tillskapande av båtplatser även på denna plats. I anslutning till renovering av kanalen har Hamnföreningen också fått en yta som kommit att bli en uppskattad campingplats, berättar föreningen på sin webbplats.

Jörgen Bengtson