Flera bryggor i Söderhamnsån?

Fler bryggor på Söderhamnsån norra sida, föreslår ett medborgarförslag i Söderhamn.

I dag letar sig för få båtar in till centrum, anser förslagsställaren. Söderhamnaren tror att problemet är dels att folk inte vet var man får lägga till längs kanten av ån, dels att angöringsplatserna är för få.

SoderhamnsanFörslagsställaren vill därför att kommunen ska bygga flytbryggor på åns norra sida, antingen en längre brygga eller flera kortare bryggor vid varje stentrappa.

Bilden visar Söderhamnsåns utlopp, där det finns bryggor. Medborgarförslaget handlar om nya bryggor längre in i ån och då på bildens hitsida.

Medborgarförslaget går nu vidare till kommunfullmäktige och sedan till lämplig nämnd för beredning. Därefter får fullmäktige ta ställning till förslaget.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun