Fokus på ”Idnår socken”

Idenor är en av Hälsinglands kustsocknar, som har en särdeles flitig amatörhistoriker, Yngve Aronsson, som delar med sig av sina kunskaper om Idenor. Han har gett ut närmare tio böcker om Idenor och har en blogg, som han ständigt lägger ut nytt material på.

Bloggen Idenorandersson har varit igång sedan 9 maj 2011. Böckerna som Yngve Aronsson har gett ut är ”En bok om Idenor” (1992) och ”Från flydda tider”, del 1–8 (1998–2006).

Idenor sockens sigillNaturligtvis tar han i sin blogg avstamp i socknens tillkomst, Idnår socken, som det står på sockensigillet från 1651. Idenor var en utbrytning ur Hälsingtuna socken, som vid den tiden till fullo omslöt Hudiksvalls stad.

Idenors landskommun inrättades den 1 januari 1863 i Idenors socken, när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft. Den 23 november 1906 inrättades Åviks municipalsamhälle i ett område nära Hudiksvalls stad, som var delat mellan Idenors landskommun och Hälsingtuna landskommun. Den 1 januari 1911 inkorporerades detta område i staden och municipalsamhället upplöstes.

Idenors landskommun upphörde vid kommunreformen 1952, då den gick upp i Hudiksvalls stad. Sedan 1971 tillhör Idenor Hudiksvalls kommun.

– Min tanke är att i denna blogg berätta lite om Idenors historia, svara på frågor om bygden, publicera bilder mm.  Jag är samtidigt delaktig i bloggen ”Tankesmedjan Glada Hudik”, skriver Yngve Aronsson på bloggens premiärdag.

Jörgen Bengtson