Krav på fyrfilig E 4

Söderhamns kommunalråd kräver att Trafikverket bygger om Europaväg 4 mellan Söderhamn och Gävle till motorväg.

– Det här är allvarligt, vi måste få till en fyrfältsväg mellan Söderhamn och Gävle, säger kommunalråd Sven-Erik Lindestam (S) till Sveriges Radio Gävleborg i dag.

Bakgrunden till kravet är bland annat att räddningstjänsten har slagit larm om fler olyckor på E 4:an mellan SöderhamSvenerik+Lindestam+ny+2015+px150n och Gävle.

Sven-Erik Lindestam (bilden) vill framför allt bygga om E 4:an till fyrfältsväg, för att minska olyckorna. En fyrfilig väg skulle ge ett jämnare trafikflöde; ambulanser till sjukhuset i Gävle skulle komma fram snabbare.

Sven-Erik Lindestam ser vägbygget som ett statligt ansvar men är öppen för att vara med i en diskussion om kommunal medfinansieriong.

E 4:an mellan Söderhamn och Hudiksvall fick motorväg i två etapper. Den avslutande etappen – och därmed vägen i sin helhet – öppnade i oktober 2011.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun