Kupan bort i Ljusne

En av Hälsingekustens stora loppmarknader, Mötesplats Kupan i Ljusne, försvinner. Här blir det istället flyktingförläggning för ensamkommande flyktingbarn.

Roda korset kupanRöka korsets Mötesplats Kupan har beslutat att lägga ner sin verksamhet i Ljusne. Fastighetsägaren, kommunala bostadsbolaget Faxeholmen AB, vill göra om lokalerna till boende för ensamkommande minderåriga.

Söderhamns kommun aviserade i december 2015 ett intresse för att köpa lokalen. Sedan dess har Faxeholmens verkställande direktör, Petri Berg, och Kupans platschef, Olle Sundin, diskuterat Kupans framtid.

– Vi har tittat på andra alternativ men det är få i Ljusne. Och en ny lokal skulle betyda högre hyra och med en dyrare hyra än nu så går det inte på en så pass liten verksamhet, säger Olle Sundin till Söderhamns-Kuriren (22 januari 2016).

Mot den bakgrunden beslutade Röda korsets styrelse på torsdagskvällen att stänga verksamheten den 31 mars 2016.

Kupan har fyra anställda, som nu blir arbetslösa.

– Vi kommer kanske ha någon utförsäljning mot slutet, säger Olle Sundin till Kuriren.

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamn har ännu inte tagit ställning till förslaget. Nämnden har dock tidigare gett förvaltningen i uppdrag att skapa 50 nya platser för ensamkommande flyktingbarn, som av allt att döma blir i Röda korsets lokaler i Ljusne.

Söderhamns kommunen kommer att ta emot 105 flyktingbarn i år. För att klara det behöver kommunen öppna flera nya boenden. Sedan tidigare är det klart med blivande boenden på Tallvägen och Stenbacken i Söderhamn; det senare har också varit loppmarknad.

Jörgen Bengtson