Hårt slag mot kusten

Telia slår hårt mot Nordanstigskusten, när det gamla telemonopolen i år avvecklar de flesta telestationer på kusten.

– Teliasonera kommer under 2016 påbörja en ny fas avseende övergången från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på framtidens nät, säger Telia och definierar ”framtidens nät” som fibernät och mobilnät.

Det är dock knappat aktuellt att ersätta några kopparnät på Nordanstigskusten med fibernät. Och mobilnäten har många gånger dålig täckning, där Telia avvecklar kopparnäten.

Telia lovar visserligen ett fungerande alternativ via mobilnätet, men hittills har Telias löften inte klarat mötet med verkligheten. Det kan många som varit utsatta för Telias nedmontering av kopparnätet vittna om. STF hotell och vandrarhem Kungsgården Långvind är ett sådant exempel. Telia klippte kopparkabeln till företaget utan att ersätta den med ett fungerande alternativ.

– Vi väntar fortfarande på att Telia ska leverera den lösning företaget erbjöd oss, säger Agneta Bengtson på Kungsgården Långvind, som vaknade upp den 1 oktober 2011 med en fast telefon som inte längre fungerade.

Telia säger att företaget kommer att avveckla bland annat följande telestationer på Nordanstigskusten under 2016:
• Gnarps masugn
• Hårte
• Hånick
• Lönnångersfjärden
• Mellanfjärden
• Årskogen

Räddningen för många, men inte alla, är anslutning till fibernätet, som Nordanstigs kommun bygger ut. I kommunen finns Nordanstigs Byafibermånga fiberföreningar samlade under Nordanstig Byafiber. Här framgår vilka samhällen och byar på kusten, som i dagsläget har chans på fiber.

Jörgen Bengtson