Protester mot vindkraft

Planerna på vindkraftspark i Ödmården på Hälsingekusten möter motstånd, trots att Förvaltningsrätten i Falun gett klarsignal till 98 vindkraftverk med en höjd av 220 meter per verk.

Boende, föreningar och företagare längs kustvägen från Vallvik till Axmarbruk protesterar mot planerna på en stor vindkraftspark på Bergvisk Skogs område.

– Jag förstår inte varför vi ska få hit skiten, säger Christer Bäckius i Maråkers intresseförening till Söderhams-Kuriren (19 mars 2016).

VindkraftverkBergvik Skogs vindraftsprojekt Ödmården är gammalt. Bolaget förstår inte protesterna, eftersom företaget har bemött alla sakfrågor och fått stöd i alla instanser.

Per Skyttner på Bergvik Skog tror därför inte att ett eventuellt överklagande nödvändigtvis behöver försena en eventuell byggstart. Bergvik Skog räknar med byggstart år 2018 för Hälsingland största vindkraftspark.

Det är dock inte säkert att det blir 98 kraftverk.

– Det är ingen djärv gissning att det blir färre. När vi ansökte tyckte vi att det var väl tilltaget, men nu är det större verk, säger Per Skyttner till Söderhamns-Kuriren (18 mars 2016).

Berörda kan överklaga till Mark- och miljödomstolen i Östersund. En överklagan kan ta upp till nio månader, enligt Kuriren.

Bergvik Skog började projektera för vindkraftverk i Ödmården 2008. Söderhamns kommun har hela tiden varit positiv till utbyggnaden. I Hudiksvall har kommun motsatt sig de flesta utbyggnadsplanerna.

Jörgen Bengtson
Foto: Bergvik Skog