Pengar för att riva Sofieholm

Havs- och vattenmyndigheten, HAV, är beredd att ge tre miljoner kronor för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra djur i Nianån, Njutånger, genom att etablera ett tre hektar stort naturreservat.

Enligt HAV:s pressmeddelande i dag skulle pengarna gå ”till ett projekt som innebär att en damm och ett gammalt kraftverk i Hudiksvalls kommun rivs och att vattenmiljöerna återställs”. Det handlar om Sofieholm, Njutånger.

SofieholmOm man i grunden måste förändra den mer hundra år gamla Sofieholms kraftstation (bilden), är det inte säkert att det blir något av projektet.

Hudiksvalls kommun beslutade nämligen den 28 september 2015 att inrätta natur- och kulturreservat, som ska ge fisk fria vandringsvägar men också bevara den unika kulturmiljön. Jörgen Bengtson (C) fick ett enhälligt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se till att naturreservatet även blir ett kulturreservat. Från början hade nämligen kommunen tänkt sig att enbart göra ett naturreservat, som innebar att kraftstationen och byggnaden skulle rivas.

Sofieholm bär på tydliga minnen från en svunnen, småskalig industriell epok. Vattenkraften från Nianån vid Sofieholm har nyttjats sedan medeltid. Här anlades ett manufakturverk under 1790-talet, men långt innan dess fanns här ett antal olika verksamheter, som drevs av vattenkraften från Nianån. Sedan början av nittonhundratalet finns här ett vattenkraftverk, som ännu är i drift. Vattenkraften är alltså central i miljön med kraftstationen som en tydlig markör.

– Genom att återställa miljön förbättras förutsättningarna för havsöring, flodnejonöga, sik och andra vandrande arter, säger Erik Törnblom, utredare på HAV, i pressmeddelandet.

”Genom att riva damm och kraftstation kommer ån nedströms att återfå sitt naturliga flöde. Byggnaden påverkas däremot inte utan den ska bevaras”, skriver HAV i pressmeddelandet. Här har det alltså skett en förändring i projektet, där man tidigare talade om att riva även själva byggnaden. Samtidigt är själva kraftstationen – innanmätet i byggnaden – en viktig del av kulturmiljön.

Totalt beräknas projektet kosta 16,3 miljoner kronor. Finansiärer är Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Hudiksvalls kommun, EU, Sportfiskarna och Iggesunds sportfiskeklubb. Om projektet blir verklighet väntas det stå klart 2018.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om planerna för Nianån och Sofieholm: Sofieholm bär på mycket historia (13 februari 2016), Skyltar upp historia (1 oktober 2015), Nian natur- och kulturreservat (28 september 2015), Nianån blir naturreservat? (5 juli 2015) och Frisläppt Nianån? (23 oktober 2014).

Jörgen Bengtson
Foto: Lena Berg Nilsson