Rösta fram vackraste önamn

Nog har Hälsingland någon ö, som kan bli korad till Sveriges vackraste önamn?

Språktidningen vill rösta fram Sveriges vackraste önamn.

– Hjälp oss att rösta fram Sveriges vackraste önamn!, manar Språktidningen nummer 2, 2016, som delas ut till prenumeranter denna vecka.

En delikat fråga är vad som är en ö. En ö brukar definieras som ”ett landområde omgivet av vatten”.

O soluppgangMen riktigt så enkelt är det inte. Statistiska centralbyrån (SCB) gör undantag när det handlar om en bifurkation, alltså när ett vattendrag delar sig i två grenar i riktning nedströms. Det är dock ett resonemang, som SCB inte alltid tillämpar konsekvent. Snarare är det så att en ö är ”ett landområde som framstår som omgivet av vatten”.

Till detta kommer att det offentliga Sverige numer också räknar en ö som ett landområde separerat från fastland av konstgjord vattenväg. Der gör hela södra Sverige till en ö, eftersom Göta kanal och sjöarna som ingår i kanalsystemet skär av huvuddelen av Götaland från resten av Sverige.

Hur det än är med definitionen av ”ö”, finns det gott om öar på Hälsingekusten, som du kan rösta på som Sveriges vackraste önamn. Tyvärr har Språktidningen begränsat omröstningen till tio önamn. Skriv till Språktidningens chefredaktör Patrik Hedenius, e-post patrik@spraktidningen.se, och gör din stämma hörd, så även vackra hälsingska önamn finns med.

Vilken hälsingeönamn är vackrast: Agön, Branthäll, Drakön, Jättholmarna, Klacksörarna, Prästgrundet, Rönnskär, Storjungfrun, Vitön eller någon annan ö?

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay