Besök på Gran

”Gran … en av Sveriges längst ut belägna fyrplatser”, är rubriken på en av artiklarna i senaste numret av Blänket, Svenska Fyrsällskapets tidning.

Artikeln berättar om fyrmästare Erik Wiktor Englund – med hustrun Amanda och barnen Ester, Ivar, Erik och Astrid – och livet de levde på ön Gran, Gnarp, under sex år; mest handlar det om att fyraåriga Ivar bröt armen och blev handikappad för livet av detta armbrott. Men framför allt handlar artikeln om ett besök i augusti 2015, som barnbarnet Barbro Jacobsson, dotter till Ivar, gjorde tillsammans med sin man, Alf Jacobsson, och Karl-Rune Lindgren.

Blanket 2-16Blänket nummer 2, 2016, innehåller som vanligt intressanta artiklar kopplade till fyrplatser.

Här kan man bland annat läsa om Märket – världens minsta havsomflutna ö som delas av en nationsgräns – och andra fyrar i åländska farvatten samt om Storholmens fyr på Härnöns sydspets.

Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg berättar om ett besök på HMS Kullen, som fått sitt namn efter Kullens fyrplats.

Tidningen har också artiklar om tidigare gasoljefyrar i Södermanlands skärgård, minnen från ett sommarjobb i Lotsverket 1959, reflektioner från två guider vid Hoburgens fyr, Mälarens ledfyrar och boktips.

Blänket gör även utflykter till Mallorca (fyren i Puerto de Sóller och Cap de Formentor) och Japan (flera fyrar).

Jörgen Bengtson