HAV-krav på vattenskoterkörkort

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) vill ha förarbevis – körkort – för vattenskotrar. HAV vill dock att kravet ska gälla för alla snabbgående fritidsbåtar samt att åldergränsen ska vara 16 år.

– Vi vill ha en teknikneutral lagstiftning när det gäller förarbevis. Vi anser att säkerhetsriskerna och miljöpåverkan är likartade oavsett vilken snabbgående fritidsbåt som framförs, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på HAV, i ett pressmeddelande.

I januari föreslog en utredning att Sverige ska stifta en lag om krav på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter. Den som får godkänt på ett obligatoriskt kunskapsprov, ska kunna ansöka om förarbevis hos Transportstyrelsen.

Förslaget har varit ute på bred remiss till flera myndigheter, kommuner och domstolar. HAV är en av de tyngsta remissinstanserna och gör nu tummen upp för förslaget, med tillägg att myndigheten vill skärpa kraven på förare av andra snabbgående fritidsbåtar och höja åldersgränsen.

HAV vill ha ett höghastighetsbevis för fritidsfartyg, som kan nå hastigheter om minst 35 knop. HAV vill också ha behörighetsbevis för fritidsfartyg, som det går att köra i minst 15 knop.

– Vi ser inte att en särreglering för vattenskotrar är motiverad. I stället bör fokus sättas på att stoppa farliga och miljöstörande beteenden till sjöss, säger Lennart Sorby.

vattenskoter liggande forHAV vill också ha en åldersgräns på 16 år för förarbevis, inte 15 år som utredningen föreslår. En åldershöjning skulle ge enhetliga regler jämfört med andra liknande typer av förarbevis – för fyrhjulingar, snöskotrar, terrängfordon, lätt motorcykel och vissa mopeder – resonerar HAV.

Hur många snabbgående fritidsfartyg finns det i Sverige?

Fritidsbåtar som gör över 35 knop uppgår till cirka 15 000 och fritidsbåtar som gör mer än 15 knop är cirka 250 000, enligt Transportstyrelsens båtlivsundersökning 2015. Totalt uppskattar undersökningen att det finns cirka 756 000 fritidsbåtar i Sverige.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om vattenskotrar: Vattenskoterkörkort på gång (30 januari 2016), Förarbevis för vattenskoter (6 maj 2015), Körkort för vattenskoter (16 augusti 2014), Vattenskotrar ökat problem (22 juli 2014), Myndighetskrav på sjökörkort (2 december 2013), Åldersgräns för vattenskoter? (20 oktober 2013), Svårt stoppa vattenskotrar (27 juni 2013), Vattenskotrar problem (6 augusti 2012), Ökad kustbevakningskoll i Hälsingland (21 juli 2009) och Vattensport (15 juli 2009).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay