Mer turismutveckling i Nordanstig

Nordanstig satsar på att utveckla turismen på kusten och i inland. Nordanstigs kommun får drygt en miljon kronor från Region Gävleborg, för ett nytt delprojekt inom Upplev Nordanstig. Det nya besöksnäringsprojektet omfattar 2016.

Projektets syfte är ”att attrahera och organisera fler företag och aktörer att samverka i destinationsarbetet för att skapa nya och vidareutveckla befintliga produkter och tjänster för ökad konkurrenskraft, hållbarhet och fler besökare”. Projektet ska också öka lönsamhet och sysselsättning bland deltagande företag.

Hudiksvall har hunnit längst bland Hälsinglands tre kustkommuner att utveckla besöksnäringen och har inte längre något projektstöd för detta. Hudiksvall har en ideell förening, Destination Glada Hudik, som samlar drygt 150 besöksnäringsföretag. Föreningen är i sin tur 49-procentig delägare i bolaget Visit Glada Hudik AB, där kommunen äger 51 procent, som ansvarar för besöksnäringen i kommunen, inklusive driften av turistbyrån.

Söderhamn har ett projekt som liknar det som Nordanstig har.

Upplev NordanstigFör alla tre kommunerna gäller att hitta en långsiktig modell för besöksnäringen, där de lokala turismföretagen spelar en huvudroll. Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamn har lokala besöknäringsportaler, där det bland annat går att boka boende och paket, hitta aktiviteter och evenemang:
• Upplev Nordanstig (bilden): www.upplevnordanstig.se
• Visit Glada Hudik: www.visitgladahudik.se
• Visit Söderhamn: www.visitsoderhamn.se

Jörgen Bengtson